No Records

Efter avslutat uppdrag skickar vi en faktura till dig på halva kostnaden om det är ett RUT-uppdrag. Fakturan skall vara betald inom 15 dagar. Inga övriga kostnader tillkommer. När du läggs upp som kund tar vi en förenklad kredit och ID-koll. Visar det sig att du inte godkänns i kontrollen erbjuder vi förskottsbetalning med SWISH på första timmen. SWISH betalningar kan i dagsläget endast hanteras av kundtjänsten.
Vi administrerar faktureringen till Skatteverket och du betalar därmed endast hälften av beloppet. När du betalat din faktura ansöker vi om resterande del hos skatteverket. Visar det sig att det blir avslag på din RUT-ansökan debiteras du även den andra halvan mot faktura på 15 dagar. Vår minimidebitering är 399 kr efter RUT-avdraget. Vi avräknar per halvtimme efter första timmen. Tillkommande timmar debiteras med 249 kr efter RUT-avdrag. Mer information om våra RUT-villkor finns tillgänglig på avsnittet om RUT-villkor eller till våra allmänna villkor på allmänna villkor.
Ibland tar saker lite längre tid än beräknat. Det kan bero på att Fixaren själv på plats ser en större omfattning på ditt ärende eller kanske att ett ytterligare problem dyker upp till följd av det som ärendet först gäller. Oavsett anledning, om Fixaren inte hinner klart pausar Fixaren uppdraget och återkommer vid en annan tidpunkt som ni tillsammans kommer överens om. Inga tillkommande kostnader belastar dig som kund när ärendet återupptas. Våra Fixare avslutar självklart påbörjat uppdrag så du som kund blir helt nöjd med resultatet.
Oförutsedda saker händer i livet och ibland med kort varsel. Om du som kund behöver avsluta uppdraget innan det är slutfört så pausas ärendet och återupptas igen vid överenskommen tidpunkt mellan dig och Fixaren. Då debiteras den något dyrare första timmen igen med 399 kr (798 kr utan RUT-avdrag) och därefter som tidigare enligt löpande timtaxa. Våra Fixare slutför alltid sina uppdrag så du som kund blir helt nöjd med resultatet. Fixaren får i enlighet med vår policy inte vistas ensam i din bostad.
Om Fixaren inte har en lösning på ditt problem vänder han sig till vår interna Superfixer som finns tillgänglig alla dagar 9-21 eller andra fixare via vår interna chatt-tjänst för att få hjälp. Skulle det mot förmodan vara så att Fixaren trots detta inte kan lösa problemet utgår endast debitering för den första timmen med 399 kr (798 kr utan RUT-avdrag). Detta är dock ytterst ovanligt då vi har en uppklarandeandel på över 98%.
Ja, vi anställer Fixare löpande i hela landet. Är du intresserad av att jobba som Fixare eller känner någon som är tekniskt kunnig går det bra att registrera sig online på https://hemfixare.se/fixarregistrering/ Har du frågor är det bara att höra av sig till oss på fixare@hemfixare.se eller till huvudkontoret på 08 1220 88 00.
Alla våra Fixare är under tystnadsplikt vilken regleras i deras anställningsavtal. Ditt konto och dina uppgifter som du lämnat till oss hanteras i enlighet med svensk lagstiftning och PUL, Personuppgiftslagen. Läs mer om våra regler för PUL i avsnittet https://hemfixare.se/cookies/
För att kunna lägga in ett ärende behöver vi dina uppgifter och en beskrivning av ditt problem. Antingen ringer du till oss på 0770-220 720 för att registrera ditt uppdrag eller genom att klicka på knappen ”Boka en Fixare” här på hemsidan. Där följer du instruktionerna steg för steg. Välkommen!
Ja, efter att du haft ett uppdrag och en Fixare hemma hos dig kan du önska att få hjälp av samma Fixare vid nästa tillfälle. Leveranstiden kan dock bli något längre vid ett sådant önskemål än ett allmänt anrop bland alla Fixare. För att kunna få samma Fixare måste uppdraget läggas in via vår kundtjänst på telefon 0770 220 720.
Den Fixare som är tillgänglig i ditt närområde och först accepterar ärendet är den Fixare som kommer hjälpa dig. Fixaren får ditt telefonnummer och kontaktar dig på telefon för att boka en exakt tid för besöket.
Efter att du och Fixaren beslutat om en exakt ankomsttid får du ett SMS som innehåller tid, Fixarens namn samt telefonnummer. Detta nummer använder du om du får ändrade planer och måste flytta tiden för hembesöket.
Våra Fixare är id-kontrollerade, kunskapstestade och intervjuade av oss samt kontrollerade i belastningsregistret. De har alla genomgått ett omfattande kunskapstest samt utbildas löpande av oss för att säkerställa en hög kvalité på den tekniska kunskapen. Samtliga Fixare:
• är minst 18 år.
• är anställda av oss och får ”vanlig” lön.
• har en omfattande ansvarsförsäkring.
• rankas av våra kunder efter utfört uppdrag.

Tänk dock på att i alla sammanhang skydda dina lösenord och inte skicka eller lämna ut dessa till någon. Detta gäller alla koder och lösenord generellt i samhället idag och innefattar även dig som kund gentemot våra Fixare.

När du anlitar Hemfixare kan du känna dig trygg. Vi har en gedigen försäkring via Trygg Hansa som skyddar både dig som beställande kund och våra Fixare samt har en kompletterande egendomsförsäkring. Försäkringsskyddet består av:

  • Ansvarsförsäkring. Tar hand om skador hemma hos den där uppdraget utförs och som Fixaren orsakar under uppdraget. Det gäller såväl mjukvara som hårdvara med ett totalt försäkringsbelopp om 2 mkr. Det förutsätter att Fixaren varit vårdslös och kan anses skadeståndsskyldig för det inträffade.
    • Egendomsförsäkring. Tar hand om skada på egendom som Fixaren har med sig till dig som kund för att kunna utföra uppdraget.
    • Olycksfallsförsäkring. Tar hand om personskador på Fixaren som denne råkar ut för på väg till/från samt under uppdraget. Vill du ha mer information eller vid frågor så kontakta oss eller ring direkt till Trygg Hansa.