Fixar-policy och företagskultur Hemfixare

Information i Fixarpolicy uppdaterad med anledning av Coronaviruset 2020-03-14

Med anledning av coronaviruset skall alla Fixare på daglig basis ta del av följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

För att minska Smittspridning skall alla Fixare sträva efter att uppfylla dessa direktiv:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till Hemfixare
  2. Vid tidsbokning säkerställa att kunden är symptomfri och även meddela att Fixaren själv är symtomfri
  3. Vid tidsbokningen uppmana kunden att minimera antalet personer i bostaden vid hembesöket till max 2 st
  4. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter, även vid datorsupport
  5. Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid men tvål
  6. Om möjligt undvika kollektiva färdmedel
  7. Alltid hosta och nysa i armvecket
  8. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket
  9. Var extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor man under hembesöket varit i kontakt med

 

Krav på munskydd på samtliga hembesök

Från 2021-02-25 gäller ytterligare åtgärder för att minska smittspridning. Munskyddet skall bäras vid ankomsten och får avtagas endast i de fall kunden uppmanar till det an olika skäl såsom antikroppar eller vaccination. Vid längre och tyngre möbelmonteringar och hantverksjobb kan skyddet avtagas i de fall kunden befinner sig i annat rum med stängd dörr. Från 2021-02-25 gäller detta vid samtliga hembesök

 

Äldreboenden
Besöksförbud råder på äldreboenden i vissa delar av landet från 13 november 2020 och tills vidare. Hemfixare säkerställer därför att kunder äldre än 70 år som beställer våra tjänster inte bor på ett äldreboende. Kunder boende på äldreboenden i hela Sverige nekas beställning av besök om inte vårdgivaren gör ett särskilt undantag där kunden och övriga boende evakueras.
Skulle ett uppdrag trots det gå igenom vår kontroll så är det viktigt att du som Fixare avbokar uppdrag så snabbt du upptäcker att kunden bor på ett äldreboende.

Verksamhet

Hemfixare är ett modernt, pålitligt och transparent serviceföretag som levererar prisvärda tjänster till företrädesvis privatpersoner i deras hem. Kärnan i verksamheten är våra Fixare som certifierats och validerats av oss innan vi släpper ut dem på uppdrag. Fixaren arbetar självständigt hos kunderna men bolaget Hemfixare garanterar alltid kvalitet och leverans samt står som avsändare av uppdraget.

Fixarens uppträdande är avgörande för kundens upplevelse och detta dokument är upprättat för att reglera och förtydliga vissa viktiga regler för hur vi uppträder hos våra kunder.

Uppträdande i kundens hem

Våra Fixare är våra representanter och vårt ansikte utåt. Varje Fixares insats bedöms (rejtas) efter varje uppdrag och vi skall alltid stå på tå för våra kunder. Vi skall:

Kundens tid och kostnad

Hemfixare arbetar normalt på löpande räkning. Debiteringen sker per påbörjad halvtimme. Minsta ersättning är en timme. Vi försöker alltid undvika onödigt komplicerade lösningar på kundens problem, men söker heller inte snabba och kortsiktiga lösningar. Vi skall:

Involvera kunden i lösningen

Våra kunder har vänt sig till oss för att få hjälp. Antingen för att man inte kan eller har tid att själv lösa problemet. Det absolut bästa sättet att få en nöjd kund är att involvera kunden i felsökning och val av lösning. Detta för att undvika reklamationer på grund av missförstånd där kunden inte förstått vad vi gjort och varför. Vi skall därför:

Kvalitet

Nöjda kunder är en förutsättning för Hemfixares tillväxt och grunden i vår verksamhet. Målet är alltid 100% nöjda kunder. Därför är rating och samarbetet med TrustPilot en självklarhet. I enlighet med anställningsavtalet har vi rätt att avaktivera Fixare som inte skapar kundnöjdhet. Därför skall vi:

Sekretess och hantering av inloggningsuppgifter

Hemfixare strävar efter att få kundernas förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunden. Att värna om kundens integritet är en självklarhet. Därför skall vi:

Vår egen säkerhet

Ingen Fixare skall någonsin känna sig otrygg under uppdrag. Därför skall vi alltid avbryta och lämna bostaden om vi känner oss hotade. Hittar vi olagligheter som är så grova att det leder till stränga straff (typ barnporr mm), konfronterar vi inte kunden utan rapporterar till Fixarsupporten efter att vi lämnat bostaden.

Företagskultur

Tillsammans bygger vi företaget Hemfixare. En Fixare älskar att hjälpa andra Fixare på vårt interna chattforum och använder det även själv för att inhämta kunskap och lösningar. Även om vi inte träffas på daglig basis jobbar vi tillsammans i samma bolag. Chatten är där vi hänger och umgås som andra gör på ”vanliga” arbetsplatser.

Alla Fixare är ambassadörer för Hemfixare och talar väl om bolaget. Vi är alla stolta över att vara Fixare och att representera bolaget Hemfixare vilket vi gärna sprider såväl live som i sociala medier.

Hemfixare är ett seriöst företag som avtalat samarbeten med många av landets ledande leverantörer och operatörer. Att följa lagar, förordningar och avtal är en självklarhet för oss. Fixare som bryter mot detta avaktiveras i enlighet med anställningsavtalet.

Hemfixare Nordic AB/2019-01-09