Fixar-policy och företagskultur Hemfixare

Information i Fixarpolicy uppdaterad med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset skall alla medarbetare på Hemfixare besöka och följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

Besöksförbud råder på samtliga äldreboenden i landet från 1 april 2020 och tills vidare. Hemfixare kommer därför att säkerställa att kunder som beställer våra tjänster inte bor på ett äldreboende. Skulle ett uppdrag trots det gå igenom vår kontroll så är det viktigt att du som Fixare avbokar uppdrag så snabbt du upptäcker att kunden bor på ett äldreboende.

För att säkerställa våra Fixares säkerhet kommer Hemfixare att skicka ut ett SMS till alla kunder 4 timmar innan varje hembesök där vi uppmanar kunden att avboka om de har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.


För att minska smittorisk är det viktigt att tänka på att:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant.

2. Hosta och nys i armvecket.

3. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.

3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

4. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig. Tänk på din egen och andras hälsa.

Frågor och svar om coronaviruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Verksamhet

Hemfixare är ett modernt, pålitligt och transparent serviceföretag som levererar prisvärda tjänster till företrädesvis privatpersoner i deras hem. Kärnan i verksamheten är våra Fixare som certifierats och validerats av oss innan vi släpper ut dem på uppdrag. Fixaren arbetar självständigt hos kunderna men bolaget Hemfixare garanterar alltid kvalitet och leverans samt står som avsändare av uppdraget.

Fixarens uppträdande är avgörande för kundens upplevelse och detta dokument är upprättat för att reglera och förtydliga vissa viktiga regler för hur vi uppträder hos våra kunder.

Uppträdande i kundens hem

Våra Fixare är våra representanter och vårt ansikte utåt. Varje Fixares insats bedöms (rejtas) efter varje uppdrag och vi skall alltid stå på tå för våra kunder. Vi skall:

Kundens tid och kostnad

Hemfixare arbetar normalt på löpande räkning. Debiteringen sker per påbörjad halvtimme. Minsta ersättning är en timme. Vi försöker alltid undvika onödigt komplicerade lösningar på kundens problem, men söker heller inte snabba och kortsiktiga lösningar. Vi skall:

Involvera kunden i lösningen

Våra kunder har vänt sig till oss för att få hjälp. Antingen för att man inte kan eller har tid att själv lösa problemet. Det absolut bästa sättet att få en nöjd kund är att involvera kunden i felsökning och val av lösning. Detta för att undvika reklamationer på grund av missförstånd där kunden inte förstått vad vi gjort och varför. Vi skall därför:

Kvalitet

Nöjda kunder är en förutsättning för Hemfixares tillväxt och grunden i vår verksamhet. Målet är alltid 100% nöjda kunder. Därför är rating och samarbetet med TrustPilot en självklarhet. I enlighet med anställningsavtalet har vi rätt att avaktivera Fixare som inte skapar kundnöjdhet. Därför skall vi:

Sekretess och hantering av inloggningsuppgifter

Hemfixare strävar efter att få kundernas förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunden. Att värna om kundens integritet är en självklarhet. Därför skall vi:

Vår egen säkerhet

Ingen Fixare skall någonsin känna sig otrygg under uppdrag. Därför skall vi alltid avbryta och lämna bostaden om vi känner oss hotade. Hittar vi olagligheter som är så grova att det leder till stränga straff (typ barnporr mm), konfronterar vi inte kunden utan rapporterar till Fixarsupporten efter att vi lämnat bostaden.

Företagskultur

Tillsammans bygger vi företaget Hemfixare. En Fixare älskar att hjälpa andra Fixare på vårt interna chattforum och använder det även själv för att inhämta kunskap och lösningar. Även om vi inte träffas på daglig basis jobbar vi tillsammans i samma bolag. Chatten är där vi hänger och umgås som andra gör på ”vanliga” arbetsplatser.

Alla Fixare är ambassadörer för Hemfixare och talar väl om bolaget. Vi är alla stolta över att vara Fixare och att representera bolaget Hemfixare vilket vi gärna sprider såväl live som i sociala medier.

Hemfixare är ett seriöst företag som avtalat samarbeten med många av landets ledande leverantörer och operatörer. Att följa lagar, förordningar och avtal är en självklarhet för oss. Fixare som bryter mot detta avaktiveras i enlighet med anställningsavtalet.

Hemfixare Nordic AB/2019-01-09