Hemfixare / Har ni ansvarsförsäkring?

Har ni ansvarsförsäkring?

När du anlitar Hemfixare kan du känna dig trygg. Vi har en gedigen försäkring via Trygg Hansa som skyddar både dig som beställande kund och våra Fixare samt har en kompletterande egendomsförsäkring. Försäkringsskyddet består av:

  • Ansvarsförsäkring. Tar hand om skador hemma hos den där uppdraget utförs och som Fixaren orsakar under uppdraget. Det gäller såväl mjukvara som hårdvara med ett totalt försäkringsbelopp om 2 mkr. Det förutsätter att Fixaren varit vårdslös och kan anses skadeståndsskyldig för det inträffade.
  • Egendomsförsäkring. Tar hand om skada på egendom som Fixaren har med sig till dig som kund för att kunna utföra uppdraget.
  • Olycksfallsförsäkring. Tar hand om personskador på Fixaren som denne råkar ut för på väg till/från samt under uppdraget. Vill du ha mer information eller vid frågor så kontakta oss eller ring direkt till Trygg Hansa.