Hemfixare och Covid-19

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) skall alla Fixare efterleva våra nya Fixarpolicys med syfte att förhindra smittspridning och därutöver på daglig basis ta del av och efterleva samtliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt uppmanar vi kunder att vid misstanke om smitta avboka hembesöket i ett SMS 4 timmar innan hembesöket.

Vidare säkerställer vår kundtjänst genom frågor till kunder över 70 år att de inte bor på äldreboenden.

Särskilda åtgärder för kunder i riskgruppen

Sedan 2020-05-19 kan kunder vid beställning ange att de tillhör riskgrupp. Uppdraget går då ut till våra Fixare med en särskild avisering om att kunden tillhör riskgruppen. Följande särskilda åtgärder gäller vid hembesök i riskgruppen:

Tillägg i vår Fixarpolicy för att eliminera smittspridning 2020-03-14

Med anledning av coronaviruset skall alla Fixare på daglig basis ta del av följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

För att minska smittorisk är det alltid viktigt att tänka på att:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till Hemfixare
  2. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter, även vid datorsupport
  3. Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid men tvål
  4. Om möjligt undvika kommunala färdmedel
  5. Alltid hosta och nysa i armvecket
  6. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket
  7. Var extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor man under hembesöket varit i kontakt med

Här kan du ta del av hela vår Fixarpolicy