Hemfixare och Covid-19

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) skall alla Fixare efterleva våra nya Fixarpolicys med syfte att förhindra smittspridning och därutöver på daglig basis ta del av och efterleva samtliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt uppmanar vi kunder att vid misstanke om smitta avboka hembesöket i ett SMS 4 timmar innan hembesöket.

Vidare säkerställer vår kundtjänst genom frågor till kunder över 70 år att de inte bor på äldreboenden.

Särskilda åtgärder för kunder i riskgruppen

Sedan 2020-05-19 kan kunder vid beställning ange att de tillhör riskgrupp. Uppdraget går då ut till våra Fixare med en särskild avisering om att kunden tillhör riskgruppen. Följande särskilda åtgärder gäller vid hembesök i riskgruppen:

Tillägg i vår Fixarpolicy för att eliminera smittspridning 2020-03-14

Med anledning av coronaviruset skall alla Fixare på daglig basis ta del av följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

För att minska Smittspridning skall alla Fixare sträva efter att uppfylla dessa direktiv:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till Hemfixare
  2. Vid tidsbokning säkerställa att kunden är symptomfri och även meddela att Fixaren själv är symtomfri
  3. Vid tidsbokningen uppmana kunden att minimera antalet personer i bostaden vid hembesöket till max 2 st
  4. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter, även vid datorsupport
  5. Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid men tvål
  6. Om möjligt undvika kollektiva färdmedel
  7. Alltid hosta och nysa i armvecket
  8. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket
  9. Var extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor man under hembesöket varit i kontakt med

Äldreboenden
Besöksförbud råder på äldreboenden i vissa delar av landet från 13 november 2020 och tills vidare. Hemfixare säkerställer därför att kunder äldre än 70 år som beställer våra tjänster inte bor på ett äldreboende. Kunder boende på äldreboenden i hela Sverige nekas beställning av besök om inte vårdgivaren gör ett särskilt undantag där kunden och övriga boende evakueras.
Skulle ett uppdrag trots det gå igenom vår kontroll så är det viktigt att du som Fixare avbokar uppdrag så snabbt du upptäcker att kunden bor på ett äldreboende.

Här kan du ta del av hela vår Fixarpolicy