/ Fixarbloggen / Bättre uppdragsflöde – Bättre kvalitet

Bättre uppdragsflöde – Bättre kvalitet

I veckan har vi uppdaterat den app som alla våra Fixare använder för att ta uppdraget och checka in och ut hos kunden. Målet har varit att förbättra informationsflödet till kunden samt öka snabbheten i återkopplingen till kunden.

Vi lever i en tid då mobilen används till det mesta, utan att svara på okända inkommande samtal. Detta är så klart ett jätteproblem då Fixaren skall kontakta kunden för att bestämma tid för hembesöket. Därför har vi lagt in ett extra SMS till kunden som talkar om att Fixaren XXXX strax kommer ringa. Med detta tror vi fler kunder kommer svara och färre ärenden stanna upp.

Vi märker även att volymerna ökar rejält och att allt fler partners välver att integrera oss i sin leverans. I all vår kommunikation uppger vi att vi återkopplar direkt vilket är en nyckelkomponent i vår affär. För att ytterligare öka flödet av uppdrag har vi nu byggt in en mekanism som returnerar uppdraget tillbaka till alla Fixare om den Fixare som tagit uppdraget ej bokar tid för hembesöket. Uppdraget får då en ny push och blir åter synligt och därmed taget av en ny Fixare som förhoppningsvis lyckas sätta tiden för hembesöket.

Våra Fixare är oerhört uppskattade av kunderna, så uppskattade att kunden ofta vill ha tillbaka samma Fixare nästa gång. Det löser vi så klart. Men vi har även märkt att kunderna ringer till Fixarna direkt när de vill ha mer hjälp. Därför har vi i nya appen en funktion som gör att Fixaren kan lägga till uppdrag på kunder hen besökt. Även detta kommer naturligtvis bidra till ökad kapacitet, smidigare flöde och så klart även ännu nöjdare kunder.

Med nya appen och vårt ytterligare förfinade flöde står starkt rustade nu när ännu ett par stora partneraffärer rullas ut. Ambitionen är fortfarande att Hemfixare skall bli likställt med att köpa sig hjälp -att ta hem en Fixare i stället för att fixa själv!

Bild på Hemfixares uppdragsflöde i kronologisk ordning