/ Fixarbloggen / 5 tips för bättre wifi-täckning

5 tips för bättre wifi-täckning

Vårt behov av bra wifi-nät blir bara större. Vi har bytt ut våra stationära datorer mot laptops och surfplattor. Vi har skaffat wifi-anslutna högtalare och uppgraderat dumburkar till uppkopplade smart-TV-apparater. Det faktiska wifi-täckningsbehovet har därför ökat samtidigt som vi höjt kraven på innebörden av ”bra täckning”.

Lyckligtvis är det enkelt att förbättra wifi-täckningen. Här är de fem bästa tipsen för att få bättre wifi-täckning i hemmet.

Kolla här vad Hemfixare
kan göra för dig
Boka en Fixare »

1. Placera routern rätt

I företagssammanhang åstadkoms bra wifi-täckning genom att flera utspridda basstationer (så kallade accesspunkter) samverkar och sprider den trådlösa signalen. I de flesta hem finns inte den lyxen. I hemmen brukar tvärtemot routern vara den enda basstationen, och den ska ensam lyckas ge täckning överallt.

En enskild router kan ge fullgod täckning i många hem, men det beror på hur stort hemmet är och var routern är placerad. Den täckningsmässigt sämsta routerplaceringen är i de så kallade mediaskåpen som installeras i nybyggda bostäder. Mediaskåpen stänger in routern och skärmar av den så att den aldrig får en rimlig chans att ge god täckning. Tanken med nämnda mediaskåp är inte heller att routern ska stå för den trådlösa signalen, utan att routern ska kompletteras med en accesspunkt (vilket vi återkommer till längre fram i denna artikel).

Ifall routern ansvarar för den trådlösa täckningen bör routern alltid placeras så centralt som möjligt. Den bör inte gömmas undan utan stå fritt och utan hinder runt ikring. Avståndet mellan routern och produkterna som ansluter till den bör alltid hållas så kort som möjligt.

Centralt placerad router

Placera routern så centralt som möjligt.

2. Koppla in en extra accesspunkt

Många gånger är det inte möjligt att placera routern på en täckningsmässigt optimal plats. Då går det lyckligtvis att komplettera routern med en så kallad accesspunkt. Det är en trådbundet ansluten nätverksprodukt som hjälper routern att ge wifi-täckning dit den själv inte når.

I alla hus byggda efter millennieskiftet finns två nätverksuttag i alla rum. Kablarna som går till dessa nätverksuttag kommer från det tidigare nämnda mediaskåpet. Genom att placera routern i mediaskåpet kan den kopplas ihop med en eller flera strategiskt placerade accesspunkter som tillsammans sprider signalen i hela huset.

Tips! Likt routern bör accesspunkter placeras så nära som möjligt till produkterna som ansluter till dem.

En accesspunkt som utökar wifi-täckningen

En accesspunkt utökar wifi-täckningen

3. Dra nytta av eluttagen

I hem byggda före millennieskiftet är det inte lika vanligt med nätverksuttag i alla rum. Då får eluttagen användas i stället. Med hjälp av så kallade ”homeplugs” kan vanliga eluttag förvandlas till nätverksuttag.

En homeplug ser ut som en stor mobilladdare med en nätverksport på. De säljs vanligtvis i par och bildar en virtuell nätverkskabel mellan varandra. Signalen mellan dem går över elkablarna och lösningen är helt transparent för nätverksprodukterna som kopplas in. Nätverksprodukterna tror att de är anslutna med vanlig nätverkskabel hela vägen.

En bonus i sammanhanget är att en homeplug kan skicka signal till flera andra homepluggar. Det innebär att en homeplug vid routern kan distribuera signal till homepluggar i husets alla rum. Till respektive homeplug kan sedan accesspunkter anslutas, så att signalen skickas ut trådlöst igen. Denna lösning har blivit så populär att flera nätverkstillverkare har tagit fram homepluggar med inbyggda accesspunkter.

Homeplug-ansluten accesspunkt

Om hemmet saknar nätverksuttag kan elnätet användas.

4. Skaffa en repeater

Ett alternativ till homeplug-kopplade accesspunkter är så kallade repeatrar. De tar emot signalen trådlöst och repeterar den vidare. De påminner alltså om accesspunkter, men behöver inte ha nätverkskabel dragen fram till sig. Installationen av en repeater är på så sätt mycket enklare. Ifall det är möjligt att välja en accesspunktslösning är det ändå att föredra, eftersom en accesspunkt både ger bättre täckning och bibehållen prestanda (eller till och med ökad prestanda). En repeater förbättrar täckningen på bekostnad av prestandan.

Tips! En repeater presterar bäst när den placeras ungefär halvvägs mellan routern och produkterna som ansluter via den.

En wifi-förlängande repeater

En repeater förlänger trådlöst befintligt wifi-nätverk.

Kolla här vad Hemfixare
kan göra för dig
Boka en Fixare »

5. Byt till ett mesh-system

En annan populär lösning för att få bättre wifi-täckning är att byta sin traditionella router mot ett mesh-system. Det är ett paket som består av vanligtvis två eller tre så kallade mesh-noder. En av noderna ersätter routern, medan de andra noderna placeras ut runtomkring i hemmet. Noderna arbetar sedan tillsammans för att sprida signalen. Beroende på typ av mesh-system kan de antingen samarbeta trådbundet, via elnätet eller helt trådlöst.

Den största fördelen med ett mesh-system är den enkla installationen. Alla inställningar görs från en app på mobilen. Personen som installerar systemet slipper därför att logga in i flera olika nätverksprodukter för att konfigurera egenskaper såsom nätverksnamn och lösenord. Mer information om mesh-system finns i Hemfixares dedikerade mesh-artikel.

Karl Emil Nikka