/ Fixarbloggen / Över 200 blivande Fixare klarade testet

Över 200 blivande Fixare klarade testet

Över 200 klarade testet på tre dagar!
Det blev en succéartad start på rekryteringskampanjen av Fixare. Efter månader av förberedelser så skulle det första skarpa testet äntligen ske och ge oss svar på vi var rätt ute med vårt koncept. Skulle den tekniska eliten runt om i landet ta detta till sig, registrera sig och göra det svåra testet som krävdes?

Om de gjorde! Det väller in ansökningar och över 200 personer klarade testet på de tre första dagarna! De positiva kommentarerna från blivande Fixare och delningseffekten av våra annonser på bland annat Facebook fick en enorm genomslagskraft där ute. Det är en respons vi anade men inte riktigt vågat hoppats på full ut och som nu alltså överträffar våra förväntningar! Vi kör nu på full effekt i teamet på Hemfixare med en, om möjligt, ännu högre och sporrande energi för att fortsätta på inslagen väg.